247API
Vietnamese
Search
K

Tính giá

API tính giá cước dịch vụ của 247. Giá cước mang tính chất tham khảo.
post
/Api/Customer/GetPriceForCustomerAPI
GetPriceForCustomerAPI
Parameters
Body
ServiceTypeID
string
Mã dịch vụ
ClientHubID
number
Mã điểm lấy hàng
RealWeight
string
Trọng lượng thực (trọng lượng sau khi đã đóng gói) (kg)
Height
number
Chiều cao (truyền 0 nếu chưa xác định được kích thước) (cm)
Width
number
Độ rộng (truyền 0 nếu chưa xác định được kích thước) (cm)
Length
number
Chiều dài (truyền 0 nếu chưa xác định được kích thước) (cm)
ToWardName
string
Phường xã đến
ToDistrictName
string
Quận huyện đến
ToProvinceName
string
Tỉnh thành đến
Responses
200

Mẫu ví dụ:

{
"ToProvinceName": "Hồ Chí Minh",
"ToDistrictName": "Quận 1",
"ToWardName": "Phường Bến Nghé",
"Length": 60,
"Width": 60,
"Height": 60,
"RealWeight": 60,
"ClientHubID": "5590",
"ServiceTypeID": "DE"
}